Odpowiedzialny za nieprzerwane, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków odbiorców MPGK Sp. z o.o. w Wolinie, mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz dbając o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców Gminy Wolin, zarządzam, iż od dnia 16 marca 2020 r do 31 marca 2020r Biura administracji MPGK Sp. z o.o. będą nieczynne dla Interesantów.

Zawieszone zostaje bezpośrednie przyjmowanie wniosków i wszelkiej dokumentacjiMieszkańcy mogą załatwiać swoje sprawy telefonicznie – 91 32 61 621 lub drogą elektroniczną na e-mail – sekretariat@mpgkwolin.pl

Niezbędną dokumentację można dostarczyć za pośrednictwem poczty, na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 2d Wolin lub pozostawić w specjalnie do tego przygotowanej skrzynce, zawieszonej przy wejściu.

Adam Celiński
Prezes MPGK