Zakończyło się głosowanie w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego. W inicjatywie wzięło udział 1485 mieszkańców spośród 6192 uprawnionych. Do realizacji wybrano dwa zadania z terenu miasta, jedno z sołectw.

Największą liczbę głosów na realizację projektów inwestycyjnych  uzyskały projekty, pn: Zakup i instalacja pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach – liczba głosów – 378, budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach – liczba głosów 233;

Zgodnie § 1 ust. 4 w załączniku nr 1 do uchwały nr XXV/290/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Gminy Międzyzdroje konsultacji społecznych w sprawie Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.  minimum jeden projekt powinien dotyczyć obszaru sołectw, dlatego też do realizacji zostaną przekazane projekty nr 1 i nr 2, a jako trzeci wejście projekt z sołectwa pn.

3)  Tablety dla dzieci – liczba głosów 154.