Wzajemna promocja, wymiana materiałów informacyjnych, szeroka współpraca kulturalna – to tylko niektóre punkty planowanej wymiany partnerskiej Miasta Jelenia Góra i nadmorskich Międzyzdrojów. Oba samorządy podpisały list intencyjny w tej sprawie.

W liście jest mowa m.in. o inspirowaniu szkół, organizacji sportowych i stowarzyszeń do nawiązywania kontaktów partnerskich. Rozmawiamy o tym, żeby np. nasze dzieci mogły wyjeżdżać nad morze na zielone szkoły, a dzieci z Międzyzdrojów do nas – mówił Burmistrz Międzyzdrojów.

Nasi goście spotkali się z przedstawicielami instytucji kultury. W Międzyzdrojach jest miejsce, w którym nasze teatry mogłyby wystawiać swoje sztuki. Myślę, że ta współpraca będzie bardzo korzystna dla obu stron. – W pewnym stopniu formalizujemy współpracę, która już trwa – podkreślił Mateusz Bobek.

Wielu mieszkańców naszego miasta odwiedza wasz region, bo to najbliżej położone pasmo górskie. Szybka rozbudowa S3 powoduje, że możliwe są nawet wyjazdy weekendowe – zaznaczył jeleniogórski samorządowiec.