Międzyzdroje mają już nowego, pełnego zapału proboszcza. Jest nim ks. dr Mariusz Cywka, którego powitanie dokonało się podczas niedzielnej Mszy świętej w obecności licznie zgromadzonych parafian i gości. Przed drzwiami świątyni, pod figurą patrona miasta i parafii św. Piotra Apostoła przywitał go Burmistrz Miasta Mateusz Bobek wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Janem Węglorzem. 

Następnie przedstawiciele parafii wręczyli nominatowi klucze do drzwi świątyni, po czym wszyscy procesyjnie weszli na wspólną modlitwę.

W imieniu Księdza Arcybiskupa do wspólnoty parafialnej wprowadził go dziekan dekanatu Świnoujście ks. kan. Piotr Superlak, który odczytał dekret nominacyjny i życzył: „Nowy proboszcz będzie wam głosił słowo Boże, wśród was będzie sprawował Eucharystię, słuchał waszych spowiedzi, błogosławił małżeństwa, chrzcił wasze dzieci, będzie odwiedzał chorych i wraz z wami będzie się modlił, gdy będziecie żegnać swoich bliskich zmarłych; pod jego przewodnictwem będziecie pogłębiać i umacniać wspólnotę parafialną. Przyjmijcie go otwartym sercem”. Liturgii przewodniczył już nowo mianowany proboszcz, który dziękował Opatrzności Bożej za nową posługę i prosił o modlitwę w jego intencji oraz „żebyśmy wspólnie razem budowali ten dom wspólnoty parafialnej, zarówno ten w wymiarze ziemskim, materialnym jak i duchowym”.

W procesji z darami dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Świętej przyniosły w darach kolejne klucze dla nowego księdza proboszcza: klucz do tabernakulum i czekoladowy klucz św. Piotra Apostoła – jako kopia klucza z relikwiarza.

Pod koniec Eucharystii ks. dr Mariusz Tadeusz Cywka przedstawił kilka istotnych wydarzeń ze swojego życia: „Pochodzę z Radomia, mam 58 lat. W latach młodości ukończyłem studia w Warszawie, następnie wstąpiłem do Seminarium Duchownego. Po krótkiej pracy duszpasterskiej, zostałem posłany na kolejne studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytet Jezuicki Centre Sèvres w Paryżu, które uwieńczyłem doktoratami. Tam pełniłem także posługę kapelana szpitala i więzienia oraz pracowałem na Instytucie Pasteura w Paryżu.

Następnym krokiem był wyjazd na studia podyplomowe do Monachium nad Menem. Późniejsze lata to już posługa kapelańska w więzieniach północnych Niemiec. Stamtąd skierowany zostałem przez przełożonych do Kurii Generalnej w Rzymie i do Stolicy Apostolskiej, gdzie zasiadałem w Cappella Papale podczas pontyfikatu św. Jana Pawła II.

      Po pobycie na ziemi włoskiej, zostałem skierowany do Krakowa, gdzie pełniłem funkcje Rektora Zakonnego Seminarium Duchownego. Zbudowałem tam kościół i ośrodek leczniczy dla dzieci z porażeniem oraz byłem wykładowcą na ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej. Następnie drogi powołania poprowadziły mnie przez pobyt w Sandomierzu do Szczecina, gdzie obecnie pełnię posługę w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Byłem administratorem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krępsku, gdzie utworzyłem Sanktuarium Maryjne słynące cudami i łaskami. Jestem Duszpasterzem Środowisk Twórczych oraz nauczycielem katechetą w szczecińskim TME. Po ukończonych specjalistycznych studiach technicznych oraz wielu szkoleniach zostałem mianowany delegatem ds. instalacji elektroenergetycznych i ochrony przeciwpożarowej kościołów w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Po nagłej śmierci ks. prałata dr. Mariana Jana Wittlieba, od 15 kwietnia decyzją ks. abp. Andrzeja Dzięgi – zostałem mianowany proboszczem w Perle Bałtyku jaką są Międzyzdroje”. 

Po zakończeniu uroczystej liturgii, przedstawiciele grup parafialnych w imieniu parafian złożyli życzenia ks. Mariuszowi i zapewnili o swojej modlitwie i wsparciu.

Nowy proboszcz zapowiedział, że będzie zrobiony nowy podjazd do kościoła dla osób z niepełnosprawnością, aby każdy mógł mieć swobodny dostęp do świątyni, która też będzie poddana renowacji i zabezpieczeniu konserwatorskiemu. Obecnie trwa remont pomieszczeń zabytkowej plebani, dawnej „pastorówki”.

 

arch. Parafii

za: www.parafia.miedzyzdroje.pl