16 września 1945 r. rozpoczęła się historia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim. Tego dnia chrystusowiec ks. Henryk Kulikowski (1913-2002) dokonał ponownego poświęcenia katedry kamieńskiej, która po czterystu latach stała się na powrót katolicką świątynią.

W zasobie szczecińskiego Archiwum Państwowego zachowało się sprawozdanie z przebiegu tej uroczystości sprzed 75 lat. Dzień ten był bowiem szczególnie istotny. Oprócz poświęcenia katedry odbyły się także pierwsze polskie dożynki. W sprawozdaniu na temat mszy świętej czytamy:

„O godzinie 7 rano trębacze sygnalizując rozpoczęli uroczysty dzień. Po zgromadzeniu się na stadionie o godz. 9 delegacji wojskowych i cywilnych uformowany pochód z wieńcami i orkiestrą na czele ruszył do Katedry w następującym porządku: delegacje wojskowe z wieńcami, młodzież szkolna, delegacja miasta, delegacje 16 gmin wiejskich oraz partie polityczne.
Otwarcia i poświęcenia Katedry dokonał o godz. 10 ksiądz Królikowski [winno być Kulikowski – MHZK w obecności przedstawicieli władz cywilnych i wojskowych. Po poświęceniu odbyło się uroczyste nabożeństwo, kościół wypełniony był po brzegi ludnością cywilną i wojskiem. W czasie mszy świętej odśpiewała kilka pieśni zaproszona art. [ystka] Opery Warsz.[awskiej] Halina Stecka przy akompaniamencie orkiestry wojskowej 39 pułku pogranicznego podnosząc wzruszający i podniosły nastrój zebranych”.

Ks. Kulikowski organizował życie Kościoła w zniszczonym wojną Kamieniu do kwietnia 1946 r., kiedy zastąpiony został przez ks. Michała Kaspruka, a sam został administratorem parafii w Golczewie.

W kolejnych latach Kościołem kamieńskim będąc następcami ks. Kulikowskiego kierowali:
1946-1962 ks. Michał Kaspruk (1886-1962)
1962-1980 ks. Roman Kostynowicz (1921-2008)
II – IX 1980 ks. Tadeusz Sosnowski
1980-1981 ks. Józef Cyrulik
1981-1994 ks. Olgierd Ostrokołowicz (1924-1996)
1994-2000 ks. Zbigniew Wyka
od 2000 ks. Dariusz Żarkowski.

Dziś, w 75 rocznicę powrotu Kościoła Katolickiego na Ziemię Kamieńską, o godz. 16.00 odbędzie się prelekcja poświęcona historii Parafii pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim.
Na fotografii: wnętrze katedry w Kamieniu Pomorskim w II połowie lat 40. XX w. uwiecznione przez Jana Bułhaka [w:] B. Bubnowicz, G. Dreścik, G. Kurka, „Wielki fotograf w małym mieście. Jan Bułhak w Kamieniu Pomorskim w 1946 r. Katalog wystawy”, Kamień Pomorski 2013, s. 27.