Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży latem 2020. W dokumencie czytamy m.in., że „zaleca się”, by grupa uczestników wypoczynku liczyła – w przypadku dzieci do 10. roku życia – do 12 osób, zaś w przypadku starszych dzieci – do 14 osób. Inny zapis mówi o tym, że w dniu wyjazdu na wypoczynek dziecko musi być zdrowe: rodzice będą poświadczać to w pisemnym oświadczeniu, podobnie jak fakt, że w ciągu dwóch tygodni przed rozpoczęciem wypoczynku dziecko nie mieszkało z osobą objętą kwarantanną.

Opublikowane właśnie wytyczne resort edukacji opracował we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia. Jak na wstępie oświadcza MEN: „Obecna sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na potwierdzenie, że wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 roku będzie mógł się odbyć” – ale „przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych”. Resort podkreśla również, że „sytuacja nadal jest dynamiczna i może ulec zmianie”.

W opracowanych wytycznych czytamy m.in., że uczestnicy wypoczynku w dniu wyjazdu muszą być zdrowi. Rodzice dziecka mają poświadczać to w pisemnym oświadczeniu „o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną”. Rodzice będą musieli również poświadczyć, że w ciągu dwóch tygodni przed rozpoczęciem wypoczynku dziecko nie mieszkało z osobą przebywającą w kwarantannie ani nie miało kontaktu z osobą „podejrzaną o zakażenie”.

Zdrowe muszą być również osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu: nie mogą mieć objawów infekcji ani choroby zakaźnej, a w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku nie mogły zamieszkiwać z osobą przebywającą w kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Inny zapis mówi o tym, że rodzice muszą również zaopatrzyć uczestniczące w wypoczynku dziecko w indywidualne osłony nosa i ust.

źródło:
PAP