dokum

Obowiązek meldunkowy zostaje zdecydowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dobrą wiadomością jest natomiast fakt, że wejście w życie projektu MSWiA zakłada od 2018 roku możliwość dokonania wszystkich obowiązków związanych z meldunkiem drogą internetową, bez konieczności wizyty w urzędzie. Zmiany mają wejść w życie z początkiem 2018 roku.

Projekt resortu odnosi się także do kwestii cudzoziemców, którym będzie nadawany numer PESEL, jeśli zameldują się na pobyt stały lub pobyt tymczasowy na terytorium Polski. Dzięki temu będzie możliwe rejestrowanie danych na temat wszystkich cudzoziemców przebywających na terytorium Polski w centralnym rejestrze PESEL. Obowiązek meldunkowy obejmie obcokrajowców przebywających w Polsce dłużej niż 30 dni.

W urzędach będą także zbierane informacje o urodzeniu dziecka – w celach statystycznych. Wiąże się to z pewną kontrowersją. Projekt zakłada bowiem, że trzeba będzie rejestrować urodzenia żywych, ale także martwych dzieci, oraz podawać dane o liczbie poprzednich ciąż, rodzajach porodów, jak również wykształceniu i adresie zamieszkania rodziców.

Jak czytamy w uzasadnieniu ustawy, chodzi o „potrzebę sporządzenia bilansów ludności oraz prowadzenia polityki zdrowotnej w okresie okołoporodowym”.

Dobrą wiadomością jest natomiast fakt, że wejście w życie projektu MSWiA zakłada od 2018 roku możliwość dokonania wszystkich obowiązków związanych z meldunkiem drogą internetową, bez konieczności wizyty w urzędzie.