20160122_142039

Masz do załatwienia sprawy związane z dowodami osobistymi, meldunkami lub ewidencją ludności? Od dziś możesz to zrobić w wyremontowanej sali ślubów w kamieńskim ratuszu – naprzeciwko Biura Obsługi Interesanta, informują urzędnicy. Dzięki pomocy posła Sławomira Nitrasa inwestycja uzyskała blisko 80% zewnętrzne.

Inwestycja obejmowała także przebudowę archiwum na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego. Pozwoli to na bezpieczne i prawidłowe archiwizowanie aktów. Z kolei dotychczasową funkcję sali ślubów będzie od teraz spełniać sala konferencyjna na piętrze, która pozwoli na przyjęcie większej ilości gość.

Przebudowa pomieszczeń sali ślubów w kamieńskim ratuszu była niezbędna do zapewnienia właściwej obsługi interesantów szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych. Nowe biuro jest bardziej przestronne oraz pozbawione barier architektonicznych przez co poprawi warunki obsługi osób korzystających z wózków inwalidzkich – mówi burmistrz Stanisław Kuryłło.

Całe zadanie kosztowało 134 tys. zł, z czego 107 tys. zł pochodziło spoza budżetu gminy.