Międzynarodowy Dom Kultury

Poznaliśmy nazwisko nowego dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury. Decyzją Burmistrza Leszka Dorosza, w drodze tzw. awansu wewnętrznego, od poniedziałku (9 marca) na czele MDK stoi Artur Duszyński – dotychczasowy kierownik do spraw technicznych, organizacji imprez, informacji turystycznej i współpracy z zagranicą.

Biorąc pod uwagę, że za chwile mamy Festiwal Gwiazd, nie było czasu na wyłanianie nowego dyrektora w formie konkursu. Żeby nie robić rewolucji, w drodze awansu wewnętrznego powierzyłem funkcję dyrektora panu Arturowi Duszyńskiemutłumaczy burmistrz Leszek DoroszCały czas jesteśmy w kontakcie z nowym dyrektorem, odbyły się już spotkania w sprawie Festiwalu. Pan Artur jest na bieżąco, bo jest związany od wielu lat z Międzynarodowym Domem Kultury i Festiwalem.

kamienskie.info