Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału w konkursie „Najlepszy biznesplan w Powiecie Kamieńskim”.  Jeżeli masz atrakcyjny pomysł na założenie firmy zaprezentuj swój biznesplan.

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł.

Biznesplan należy wypełnić na formularzu, który można pobrać tutaj: www.partnerstwowrozwoju.pl/index.php/419-zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-najlepszy-biznesplan-w-powiecie-kamienskim

Biznesplan należy przesłać pocztą elektroniczną na adres promocja@partnerstwowrozwoju.pl w terminie do 20 grudnia 2020 r.

Organizatorem konkursu jest LGD „Partnerstwo w rozwoju”. Działanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy biura LGD  „Partnerstwo w rozwoju” pod nr tel. 603 614261 lub e-mail: promocja@partnerstwowrozwoju.pl