W pomieszczeniach ogólnodostępnych w miejscu pracy, w których przebywają co najmniej dwie osoby, jest obowiązek zakrywania ust i nosa – wynika z nowego rozporządzenia Rady Ministrów. Wcześniej taki obowiązek obejmował jedynie pracowników w czasie obsługi interesantów lub klientów.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem do 27 grudnia br. nałożono obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych „w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba”. Obowiązek można spełnić przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych w zakładach pracy widniał także w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 października. W praktyce dotyczył on jednak tylko pracowników w czasie bezpośredniej obsługi interesantów lub klientów. Powodem był szeroki wyjątek zapisany w rozporządzeniu. Jak mogliśmy przeczytać w poprzednim rozporządzeniu, obowiązku nie stosowało się w przypadku „osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c i d, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania”.

Teraz ten wyjątek został usunięty. Oznacza to, że po zmianach obowiązek zakrywania ust i nosa objął niemal wszystkich pracowników. Jako pierwszy o zmianach napisał portal prawo.pl.