W sobotę (6.02) w Dziwnowie miała miejsce uroczysta przysięga wojskowa. W obecności przełożonych, 33 marynarzy elewów, po miesięcznym szkoleniu złożyło zobowiązanie wobec państwa i narodu.

Rozpoczynając tym samym swoją wojskową drogę zawodową. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju uroczystość odbyła się bez udziału gości oraz osób zaproszonych.

Wyróżniający się podczas szkolenia żołnierze dostąpili zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar. Otrzymali także pisma gratulacyjne w których uznane zostało ich szczególne zaangażowanie, jakie włożyli w szkolenie podstawowe.

Marynarze ukończyli szkolenie podstawowe w 8. Batalionie Saperów w Dziwnowie.

Fot: 8.FOW