Jest nowy nadleśniczy nadleśnictwa Rokita. Pod koniec października Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie powołał Mariusza Wabiszczewicza – długoletniego Zastępcę Nadleśniczego nadleśnictwa na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Rokita.

Uroczyste przekazanie aktu powołania nastąpiło w obecności Naczelnika Wydziału Organizacji i Kadr Pana Sławomira Kucala oraz pracowników Nadleśnictwa Rokita.

Nadleśniczy jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu.  Po odbyciu stażu pracy w Nadleśnictwie Bierzwnik rozpoczął pracę na stanowisku podleśniczego, następnie został przeniesiony do Nadleśnictwa Rokita awansując ze stanowiska podleśniczego kolejno na adiunkta technologa, adiunkta technicznego, następnie inżyniera nadzoru. Z dniem 1 października 1994 roku został powołany na stanowisko zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Rokita i pełnił tę funkcję przez 25 lat.

źródło:
Nadleśnictwo Rokita