Kontrolerzy abonamentu mogą zapukać do twoich drzwi! Trwają kontrole u osób, które zakupiły telewizor, a nie zgłosiły go do rejestru i nie płacą abonamentu RTV. Kary mogą być naprawdę dotkliwe.

Opłacić abonament RTV powinni wszyscy, którzy posiadają odbiornik radiowy lub telewizyjny. Opłata abonamentowa jest naliczana raz, bez względu na to ile odbiorników posiadamy. Trwa kontrola pracowników Poczty Polskiej i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dotyczy ona abonamentu RTV. Kontrolerzy sprawdzają osoby, które zakupiły telewizor, ale nie zgłosiły go do rejestru i unikają płacenia abonamentu RTV. Kary są bardzo dotkliwe!

Od początku roku do końca sierpnia w czasie kontroli u osób, które zakupiły telewizor wykryto 10 tysięcy nieprawidłowości. Nałożono kary na łączną sumę aż 6,5 miliona złotych! Jeśli nie płacimy abonamentu RTV, to od 2021 roku może zostać na nas nałożona kara w wysokości 735 złotych.

W 2021 roku nadal będą obowiązywać zniżki dla osób, które zapłacą abonament RTV z góry. Opłata za radio z telewizorem wyniesie: 47,50 zł za dwa miesiące; 70,60 zł za trzy miesiące; 139,70 zł za sześć miesięcy; 264,60 zł za rok kalendarzowy.

Niektóre osoby są oczywiście zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Są to m.in.: osoby, które ukończyły 75. rok życia, niezamożni emeryci, inwalidzi pierwszej grupy, osoby z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne albo rentę socjalną, osoby niesłyszące, osoby niewidome.