Jak udało się ustalić naszej redakcji, trzy osoby zgłosiły swój akces w ogłoszonym w połowie listopada naborze na stanowisko kierownika referatu promocji i obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach. Wśród chętnych są była dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, była szefowa Ośrodka Kultury oraz specjalista ds. animacji i promocji Lokalnej Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”.

Burmistrz Mateusz Bobek wymagał od kandydatów odpowiedniego wykształcenia, obywatelstwa polskiego, odpowiedniego stażu pracy, pełnej zdolności do czynności prawnej, niekaralności, nieposzlakowanej opinii oraz znajomości odpowiednich przepisów. Jako wymagania dodatkowe wskazano minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie kierowania ludźmi, wymagany staż pracy w administracji oraz predyspozycje osobowościowe takie jak wysoka kultura osobista, komunikatywność, zdolności organizacyjne, kreatywność, dyspozycyjność, odporność na stres i zdecydowanie.

Jak udało nam się ustalić w urzędzie miejskim pojawiły się oferty byłej dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, specjalisty ds. animacji i promocji LGD „Partnerstwo w rozwoju” oraz byłej dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Wolin.

Zgodnie z nowo przyjętym regulaminem organizacyjnym urzędu, kierownik będzie podlegać Zastępcy Burmistrza Międzyzdrojów. Kto przekona komisję konkursową oraz Burmistrza? To okażę się wkrótce.