Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z pozytywną oceną na liście wniosków Banku Gospodarstwa Krajowego w swoim staraniu o środki z rządowego programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego w celu budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Choć przed spółką teraz żmudna droga związana z wypełnieniem wszelkich procedur i dostarczeniem odpowiedniej dokumentacji, to oznacza to, że w Kamieniu Pomorskim powstaną mieszkania dla osób, które nie mogą otrzymać mieszkania komunalnego, ale jednocześnie nie mają zdolności aby ubiegać się o kredyt hipoteczny w banku.

Środki na inwestycję będą pochodzić z Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest współinicjatorem programu rządowego (finansowanie zwrotne SBC). Od 2015 r. wspiera budownictwo społeczne w szerszej skali niż produkty komercyjne. Preferencyjne warunki finansowania pozwoliły na reaktywację budownictwa mieszkaniowego na wynajem o umiarkowanych czynszach. Nowy program rządowy pomaga w realizacji polityki miejskiej i programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz przyczynia się do stopniowego zaspokojenia popytu na mieszkania w tym segmencie rynku.

Koniec tego roku, mimo, że mamy sytuację związaną z pandemią koronawirusa to dla naszej gminy wspaniała i zarazem bardzo ważna informacja. Nie mogę ukryć radości, że po tylu latach posuchy w budownictwie wielorodzinnym w naszym mieście wkraczamy z programem budownictwa społecznego. Już dawno obiecałem program budowy mieszkań i teraz pora na wywiązanie się z danego słowa. Myślę, że to będzie przyszłość naszej gminy. Nowe rodziny, młode małżeństwa, dzieci w przedszkolach i szkołach, to rozwój samorządu. W tym widzę naszą przyszłość. Dziękuję radnym za zrozumienie potrzeby, choć wiem jak trudno mi było niektórych przekonać, dziękuję mieszkańcom za wsparcie, wierzę że już nie długo będziemy mogli wspólnie otworzyć drzwi do nowego „M” – powiedział Burmistrz Stanisław Kuryłło.

W połowie roku spółka przeprowadziła szeroko zakrojone badania ankietowe, które wykazały czterokrotnie większe zainteresowanie ofertą mieszkaniową, niżeli zaplanowana do budowy ilość mieszkań.

Budynek powstanie na terenie po byłym przedszkolu przy ulicy Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim. Oferta będzie skierowana dla rodzin, które nie mogą otrzymać mieszkania komunalnego, ale jednocześnie nie mają zdolności, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny w banku. Celem programu jest poprawa dostępności mieszkań dla osób o dochodach utrudniających samodzielne zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. System dopłat do czynszu planowany jest w okresie pierwszych 15 lat wynajmu mieszkania, a jego wysokość będzie zależeć od kryterium dochodowego w rodzinie.