Resort zdrowia poinformował, że potwierdzono kolejne przypadki infekcji koronawirusem w Polsce. Wyniki dotyczą kobiety z woj. mazowieckiego i mężczyzny z woj. śląskiego, którzy przebywają w szpitalach w Warszawie i w Raciborzu. Łącznie w Polsce obecność koronawirusa potwierdzono jak dotąd u jedenastu osób.

W związku z sytuacją występowania infekcji COVID-19 w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzeganie wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wskazówek służb sanitarnych, dotyczących kwarantanny i zasad higieny osobistej. Tylko w ten sposób możemy skutecznie zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby.

GIS stanowczo zaleca unikanie brania udziału w imprezach masowych, oraz rezygnację z podróży, zwłaszcza do rejonów o wysokim ryzyku infekcji koronawirusem.

Koronawirus z Wuhan jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że staranne, trwające przynajmniej 30 sekund mycie rąk wodą z dodatkiem zwykłego mydła, lub detergentu, to kluczowa czynność, która umożliwia ograniczenie rozprzestrzeniania się infekcji.

GIS zaleca, aby osoby z objawami wskazującymi na infekcję grypopodobną, takimi jak wysoka gorączka, bądź ogólne kiepskie samopoczucie, powstrzymywały się od wychodzenia z domu i spotykania się z innymi ludźmi.