To oddolne inicjatywy budują społeczeństwo obywatelskie. Kobiety wracają do aktywnego działania dzięki ustawie i kołach gospodyń wiejskich, która funkcjonuje od grudnia 2018r. To nie tylko co roczne wsparcie finansowe ze środków rządowych ale również wspaniała okazja do integracji, wspólnego spędzania czasu oraz budowania przedsiębiorczości kobiet z terenów wiejskich.

Dziś powstało KGW w Wapnicy, zaś w piątek KGW „Chrząszcze-Wianki” z Chrząszczewa. Wszystkie działające KGW mogą liczyć na wsparcie doradców z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej że Szczecina, którzy na terenie powiatu kamieńskiego mają swojego przedstawiciela. Nowym kołom gospodyń wiejskich życzymy jako redakcja wielu sukcesów i spełnienia stawianych przez siebie celów.

Sołtys Wapnicy
Katarzyna Auguścik