IMG_3009

30 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim odbyło się posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Powiatu Kamieńskiego z udziałem Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków Pani Ewy Staneckiej oraz Pana Michała Dębowskiego z Wydziału ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.

IMG_3011

Tematem posiedzenia była problematyka związana z ochroną zabytków na terenie naszego powiatu. W trakcie spotkania poruszono sprawę uregulowania kwestii związanych z gminnymi ewidencjami zabytków, pozyskiwaniem środków na prace remontowe przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków czy ich właściwego oznakowania.

IMG_3015

Podczas posiedzenia poruszono również tematykę dramatycznego stanu części dworów naszego powiatu znajdujących się w rękach prywatnych, których tragicznym symbolem są: Dobropole, Wrzosowo czy Wiejkowo, które uległy niemal całkowitemu zniszczeniu w ostatnich dwóch dekadach.

IMG_3027

Obecnie na ratunek czekają popadające w ruinę rezydencje w Margowie i Piaskach Wielkich. Mieć pozostaje nadzieję, iż podzielą one los dworu rodziny von Belov w Wolinie, który w ostatnich latach, dzięki ogromnemu zaangażowaniu władz miejskich, odzyskał swą dawną świetność.

TMZK