Polska zdecydowała o przedłużeniu kontroli granicznej na granicy wewnętrznej (z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją) o następne 30 dni – do 12 czerwca br. Szef MSWiA Mariusz Kamiński podpisał nowelizację rozporządzenia w tej sprawie. Jak informuje MSWiA – tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

„Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 marca br. przywróciło tymczasowo kontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną na okres od 15 marca br. do 24 marca br. Nowelizacja rozporządzenia przedłużyła ten czas o 20 dni – od 25 marca br. do 13 kwietnia br. Następna zmiana rozporządzenia ponownie przedłużyła kontrolę o 20 dni – od 14 kwietnia br. do 3 maja br., a kolejna o 10 dni – od 4 maja br. do 13 maja br. Na podstawie aktualnych przepisów Polska przedłuża kontrolę o 30 dni – do 12 czerwca br.” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.