Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW Gminy Kamień Pomorski od lat 4! Osoba zainteresowana udziałem w konkursie tworzy pracę plastyczną, w dowolnej technice, na jeden z wybranych przez siebie tematów (można nadesłać max. 1 pracę na 1 temat, czyli ogólnie max. 3 prace):

– wymyślne zwierzę
– przygoda ze snu,
– szczególny portret

Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:

I kategoria: 4-6 lat
II kategoria: 7-10 lat
III kategoria: 11-17 lat
IV kategoria: dorośli od 18 lat,

a wyróżnione i nagrodzone prace opublikowane zostaną na FB, mediach lokalnych oraz www Kamieńskiego Domu Kultury. Czekają na Was atrakcyjne nagrody! Prace w formie cyfrowej należy przesyłać w terminie do 29 – go maja (zdjęcie lub skan pracy) z opisem: imię i nazwisko uczestnika, wiek, wybrany temat oraz technika pracy, na maila sekretariat@kadek-kamien.pl w tytule wpisując: KONKURS PLASTYCZNY.