Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zaprasza do udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Wolin, który odbędzie się 12 września 2020 r. Uczestnikami mogą być sołectwa oraz koła gospodyń wiejskich z Gminy Wolin. Dla zwycięzców przewidziano nagrody pieniężne w wysokości: I miejsce – 500 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200 zł. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po uroczystej Mszy Świętej dożynkowej, która odbędzie się w sobotę 12 września o godz. 11:00 w Kolegiacie Św. Mikołaja Biskupa w Wolinie (dostarczenie wieńców na miejsce konkursu nastąpić musi o godzinie 10:30).

Chęć uczestnictwa w konkursie należy zgłosić w Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie, tel. 512 024 587, e-mail: sekretariat.ckis@gminawolin.pl w terminie do 10 września 2020 r., do godziny 15:00. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.partnerstwowrozwoju.pl

Serdecznie zapraszamy do wspólnego uczczenia Święta Plonów oraz spróbowania swoich sił w konkursie.