Decyzją Głównego Inspektoratu Sanitarnego, powiatowe oraz wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne od dzisiaj zaprzestają publikowania codziennych raportów na temat sytuacji epidemicznej na terenach przez siebie nadzorowanych.

– Począwszy od wtorku, 24 listopada wszystkie stacje sanitarno-epidemiologiczne zaprzestają publikowania na swoich stronach internetowych jakichkolwiek danych dotyczących raportowania związanego z SARS-CoV-2. Dane te będą upubliczniane w sposób scentralizowany – poinformował dzisiaj Sanepid.

Skąd taka decyzja? – Przeprowadzona w całej Polsce analiza danych dotyczących przypadków zakażeń SARS-CoV-2 wykazała różnicę na poziomie 22 tysięcy wyników między systemem elektronicznym, a innymi używanymi dotychczas narzędziami zbioru danych. Zidentyfikowane rozbieżności nie wpływały w istotny sposób na ocenę sytuacji epidemiologicznej – czytamy w komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Głównymi przyczynami zaistniałej sytuacji były opóźnienia w raportowaniu wyników do Inspekcji Sanitarnej przez laboratoria testujące w kierunku SARS-CoV-2, różne źródła pozyskiwania danych i potrzeba ich weryfikacji, różne cele zbieranych danych (m. in. statystyki zakażeń, opracowanie ognisk epidemiologicznych, w tym identyfikacja źródeł zakażeń), oraz przerwy w pracy stacji sanitarno-epidemiologicznych spowodowane izolacją lub kwarantanną pracowników (okresowo ok. 20 proc. składu osobowego wyłączona z pracy) – dodaje GIS