Przekazanie mienia Szpitala stało się faktem! 23 lutego 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim została podpisana umowa nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu w postaci Szpitala im. św. Jerzego przez spółkę z o. o. Szpital w Kamieniu Pomorskim.

Umowa została podpisana przez Prezesa EMC Instytut Medyczny – Karola Piaseckiego oraz Wiceprezesa – Dariusza Chowaniec. Powiat Kamieński natomiast reprezentowany był przez: Beatę Mazur – Prezesa Szpitala w Kamieniu Pomorskim Sp. z o. o., w obecności Starosty Kamieńskiego – Józefa Malca, Wicestarosty – Joanny Piwińskiej oraz Skarbnika Powiatu – Ewy Tokarzewskiej.

Zgodnie z warunkami umowy spółka Szpital w Kamieniu Pomorskim Sp. z o. o., rozpocznie działalność leczniczą z 1 marca 2021 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 1,1 mln zł. Jak przekonywała Beata Mazur Prezes spółki proces odbudowy renomy szpitala będzie długofalowy i wymagający współpracy z NFZ, przy pozyskiwaniu środków finansowych na dalsze jego funkcjonowanie.

W planach rozwojowych spółki jest utworzenie nowych oddziałów m. in. ZOL-u, być może przywrócenia innych oddziałów, które zostały zamknięte przez EMC Instytut Medyczny S. A.
Spółka Szpital w Kamieniu Pomorskim z o. o. przy udziale Powiatu Kamieńskiego dołoży wszelkich starań, aby szpital w Kamieniu Pomorskim funkcjonował zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców powiat.

Po pierwszym miesiącu działalności, nowy szpital wygeneruje 150 tys. złotych straty. Jego przyszłość a przede wszystkim płynność finansowa będzie uzależniona od działalności Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, który ma także stać się jednym z elementów nowe podmiotu.

– Na dziś szpital w Kamieniu Pomorski, jest jednostką COVIDową. Były plany, aby już od 1 marca placówka stała się nieCOVIDowa. Obecnie szpital wykonuje około 150 szczepień na tydzień. Są one wykonywane każdego dnia. Co będzie w szpitalu jak przestanie byc COVIDowy? Na pewno interia z geriatrią. Planujemy złożyć wniosek o ZOL. Będzie to szansa, że nasze przychody i koszty „zepną się”. W szpitalu będzie 9 przychodni specjalistycznych i nocna oraz świąteczna opieka – poinformowała prezes Beata Mazur.