Z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się w PSM I stopnia w Kamieniu Pomorskim uroczysty koncert, w którym udział wzięli:  Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Pan Mirosław Nowicki, Dyrektor PSM I stopnia – Pani Jolanta Przybycień oraz nauczyciele, uczniowie a także ich rodzice oraz inni goście. 

Na koncercie rozbrzmiały pieśni, które towarzyszyły Polakom i Polsce na drodze do odzyskania niepodległości. Na początku muzycznego spotkania usłyszeć można było Warszawiankę 1831 w wykonaniu Szymona Krakowskiego na saksofonie z akompaniamentem Pana Tomasza Kasperskiego, a następnie – Przybyli ułani pod okienko, którą to pieśń zagrała na fortepianie Ernestyna Marcinkowska w duecie ze swoją nauczycielką Panią Anna Kask. Wiolonczelistka Maja Gliniecka zaprezentowała Wojenko, wojenko z towarzyszeniem Pani Natalii Szwarczak, zaś Emilia Wilczyńska, również z klasy wiolonczeli, wykonała wspólnie z Panem Maksymilianem Stryczkiem My, Pierwsza Brygada. Całości dopełnił zespół akordeonowo-fletowy, w którego wykonaniu publiczność miała okazję usłyszeć pieśń z późniejszego okresu walk o wolność i niepodległość naszego kraju – Warszawskie dzieci. Przejściem pomiędzy częścią instrumentalną a wspólnym śpiewaniem pieśni był występ uczniów niemal wszystkich klas, którzy pod kierunkiem Pani Małgorzaty Krzywdzik zaśpiewali – z akompaniamentem na instrumentach perkusyjnych – Na stażnicy.

Całości instrumentalnych prezentacji dopełniała opowieść, słowna podróż poświęcona roli, jaką odgrywały pieśni w drodze do wolności oraz niepodległości w świetle historii naszego kraju. A na zakończenie zabrzmiały pieśni – te, które towarzyszyły Polakom przez 123 lata zaborów, a szczególnie w latach 1914-1918, wspólnie zaśpiewane przez wszystkich zgromadzonych na koncercie przy akompaniamencie Pani Anny Kask.

źródło:
PSM