W związku z zagrożeniem epidemiologicznym PGK sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim wprowadza zmiany i ograniczenia w obsłudze bezpośredniej interesantów w zakresie następujących spraw:  Obsługa w sprawach wodociągowych i kanalizacyjnych: 

– wnioski o warunki techniczne przyłączenia, wydanie zapewnień w sprawach wodociągowo-kanalizacyjnych, zgłoszenia odbiorów wykonanych przyłączy, będą przyjmowane wyłącznie drogą korespondencyjną za pośrednictwem poczty email: zwik@pgkkamien.pl (bezpośredni) lub  ogólny adres email spółki: biuro@pgkkamien.pl;

– pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne – zawiadomienia o awarii sieci można zgłaszać telefonicznie, jak dotychczas od godziny 7.00 do  15.00, pod numerem 91 3820888 w. 22 lub po godzinie 15.00 pod numerami 91 3820888 lub 91 3820550;

– zgłoszenia odbioru nieczystości płynnych, udrożnienia kanalizacji, wyłącznie  za pośrednictwem poczty email: zwik@pgkkamien.pl (bezpośredni) lub telefonicznie numer 91 3820888 w. 22;

spółka całkowicie zamyka stację zlewną w oczyszczalni ścieków w Mokrawicy dla zewnętrznych podmiotów transportujących nieczystości ciekłe. 

Obsługa w zakresie odbioru odpadów:

Zgłoszenia w zakresie: odbioru odpadów, wynajmu i podstawienia kontenera, worka typu „Big Bag” za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres zouk@pgkkamien.pl lub telefonicznie do godz. 15.00 nr tel: 91 3820550;

– Zmiany w zakresie dystrybucji worków na odpady: w okresie przejściowym worki będą dostarczane właścicielom nieruchomości zamieszkałych nieodpłatnie, bezpośrednio na adres nieruchomości. Obsługa pojazdu odbierającego worek z odpadami przekaże (pozostawi na nieruchomości) worek w tym samym kolorze. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie dysponują workami na odpady segregowane,  mogą się zaopatrzyć w komplet worków w siedzibie spółki przy ul. Szczecińskiej 2. 

– Sprzedaż pojemników na odpady pozostaje na dotychczasowych zasadach, jednakże zmianie ulegają godziny pracy kasy spółki, która będzie czynna w godzinach od 8.00 do 11.00. 

– Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Szczecińskiej 2, prowadzi odbiór odpadów w dotychczasowych godzinach, w dni robocze od 7.00 do 15.00.

Obsługa pozostała: 

– kasa spółki będzie czynna  w godzinach od 8.00 do 11.00. Prosimy o korzystanie z płatności bezgotówkowych na rachunek bankowy banku BGK nr 66 1130 1176 0022 2119 7820 0003.

sekretariat spółki, bezpośredni kontakt wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 91 3820888

Powyższe zasady obsługi interesantów będą obowiązywać do odwołania. 

Prezes Zarządu PGK sp. z o.o
Adrian Guranowski