W związku z pandemią koronawirusa SARS – CoV-2, powodującego zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w postaci choroby COVID-19, Komendant Powiatowy Policji w Kamieniu Pomorskim informuje, że na teren Komendy Powiatowej Policji, poza strefą ogólnodostępną, prawo wstępu mają wyłączenie funkcjonariusze i pracownicy. Osoby postronne wchodzące do tej strefy, obowiązane są poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała. 

W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury lub odmowy poddania się badaniu, osoby nie będą wprowadzane na teren jednostki.