Blisko dwieście pięćdziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu marszałka województwa zachodniopomorskiego z przedstawicielami środowisk kombatanckich z okazji Święta Niepodległości. Wydarzenie odbyło się 12 listopada 2019 roku w Teatrze Polskim w Szczecinie.

To nasze już dwunaste spotkanie zorganizowane przy okazji największego narodowego święta. Jest to dla nas bardzo ważny moment, żeby jako zachodniopomorska rodzina oddać cześć naszym przodkom i wam za to, co zrobiliście dla naszej ojczyzny – zwracał się do kombatantów marszałek Olgierd Geblewicz. – Z całego serca dziękuję państwu, że dzięki wam po raz kolejny możemy się spotkać w wolnej Polsce. Chciałbym, abyśmy sztafetę pokoleń prowadzili w taki sposób, aby nasz kraj już zawsze był niepodległy.

Podczas spotkania odbyło się wręczenie Odznak Honorowych Gryfa Zachodniopomorskiego. W obecności starosty kamieńskiego Józefa Malca Srebrnym Gryfem został odznaczony Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kamieniu Pomorskim. Odznakę odebrał Roman Pintal – prezes Związku. Również Srebrnym Gryfem został odznaczony Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kamieniu Pomorskim, reprezentowany przez prezesa Stanisława Leusa.

Powiat Kamieński