DSC_0265

Dzięki szczodrości mieszkańców Kozielic oraz pomocy lokalnych strażaków ochotników kolejny element kozielickiego kościoła odzyskuje dawny blask! Tym razem renowacji poddano blisko 80-letnie żyrandole. – W przyszłości chciałbym doprowadzić do konserwacji samych napisów, które powinny być na nowo pozłocone, ale do tego potrzebne są większe fundusze lub sponsor – mówi proboszcz Janusz Mieszkowski.

Pierwsza wzmianka o oświetleniu kozielickiego kościoła pojawiła się w kościelnym miesięczniku, wydawanym jeszcze w języku niemieckim w grudniu 1938 roku. Mowa w nim o dwóch wspaniałych żyrandolach upamiętniających śmierć Elisabeth Ebel. Żyrandole te zostały ufundowane przez jej siostrę Marię Ebel ze Stawna.

Zdobienie na żyrandolach zostało wykonane przez znanego malarza kościelnego Hoffmanna z Finkenwalde (Szczecina-Zdrojów). Dwie korony pokryte były szkicem malarza kościelnego, a wykonane zostały przez szczecińskie zakłady elektryczne. Prace w drewnie dębowym zostały wykonane przez mistrza stolarstwa Krügera. Malarz kościelny pomalował je w kolorze starej, pięknej, antycznej ambony. Na środkowej części zewnętrznej obydwu żyrandoli lśnią w odcieniach mocnego złota na zielonym tle pochodzące z 73 psalmu słowa: „I jeszcze pozostanę przy tobie… mówi proboszcz parafii Chrystusa Króla w Kozielicach.

DSC_0266

W roku 1963 żyrandole zostały zdjęte i złożone na strychu kościoła – podczas wymiany instalacji elektrycznej wykonanej przez Jana Latawca ze Stawna Bronisława Lisiczko z Kozielic. W latach 1970-1974, pierwszy Proboszcz – Ks. Prałat Zygmunt Wawszczak przeprowadził remont kościoła Chrystusa Króla w Kozielicach. W tym czasie żyrandole z inicjatywy miejscowego stolarza p. Jana Słotwińskiego wróciły na swoje miejsce. W międzyczasie sznury, na których były zawieszone żyrandole uległy zniszczeniu, dlatego zamieniono je na łańcuchy, które wykonał miejscowy kowal Ignacy Ostapko. Zamalowano napisy oraz założono klosze na żarówki.

Pod koniec stycznia z inicjatywy p. Zofii i Jana Słotwińskich z Kozielic żyrandole zostały zdjęte w celu naprawy oprawek i przewodów przy pomocy strażaków z OSP Kozielice. Po oględzinach zdecydowano o gruntownej naprawie. Odnowienia i odkrycia napisów dokonał posiadający uprawnienia konserwatorskie p. Tadeusz Patucha z Kamienia Pomorskiego. Kompletną wymianę instalacji elektrycznej zawdzięczamy p. Grzegorzowi Klimczak z Kozielic, a oczyszczenie i zakonserwowanie łańcuchów inicjatorowi przedsięwzięcia – tłumaczy ks. Janusz Mieszkowski.

10 lutego 2016r. żyrandole ponownie zawisły w XIV-sto wiecznym Rzymskokatolickim Kozielickim kościele Chrystusa Króla. Widoczne są na nich odkryte złote wzory i napisy wymalowane gotycką trzcionką w języku niemieckim. – Dziękuję Parafianom związanym z tym kościołem: z Kozielic, Dargoszewa, Baczysławia, Stawna i Bożysławia wspierającym tę inicjatywę. Bóg zapłać wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do ciągłego upiększania naszej świątynimówi proboszcz Janusz Mieszkowski.