Zaproponowane przez resort edukacji zmiany dotyczące funkcjonowania Domów Wczasów Dziecięcych mają wejść w życiu od stycznia 2021 roku. W Polsce jest 18 tego typu placówek, jedna znajduje się w Powiecie Kamieńskim. Propozycją resortu edukacji jest wyłączenie z finansowania ze środków publicznych pobytu w DWD dzieci i młodzieży podczas ferii letnich i zimowych oraz korzystających z DWD w czasie wycieczek szkolnych.

Domy Wczasów Dziecięcych są placówkami systemu oświaty przeznaczonymi do okresowego pobytu dzieci i młodzieży. Ich celem jest wspieranie fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienie ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowanie zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych. Na dzieci i młodzież z domów wczasów dziecięcych naliczana jest odpowiednia kwota części oświatowej subwencji ogólnej, którą otrzymują organy prowadzące. Obowiązkiem rodziców jest tylko wniesienia opłaty za posiłki oraz zakwaterowanie.

Propozycją resortu edukacji jest wyłączenie z finansowania ze środków publicznych pobytu w DWD dzieci i młodzieży podczas ferii letnich i zimowych oraz korzystających z DWD w czasie wycieczek szkolnych. W tych przypadkach pełną odpłatność za pobyt w placówce, zgodnie z propozycją MEN będą ponosili rodzice lub inne podmioty, które do tej pory korzystały z oferty DWD ze względu na wysoką jakość, a zarazem niskie koszty np. organizacje harcerskie, organizacje kościelne, domy dziecka, świetlice młodzieżowe. Proponowane wejście w życie przedmiotowej nowelizacji to 1 stycznia 2021 r. Co to oznacza dla prowadzonego przez Powiat Domu Wczasów Dziecięcych?

To oznacza, że nawet w tej chwili w czasie pandemii, mimo że nie było w tym roku grup to mamy obniżkę subwencji. Jesteśmy przeciwni nowym zamierzeniom. Jedno jest pewne DWD istnieje i go nie likwidujemy – mówi Starosta Józef Malec.