Nowa świetlica, wyremontowany ośrodek kultury, rozwój przedsiębiorstw. To tylko niektóre przykłady tego, jak środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wspierają lokalne działania w naszym regionie. We wtorek 8 sierpnia br. wicemarszałek Jarosław Rzepa złożył podpisy pod kolejnymi umowami gwarantującymi fundusze.

Wicemarszałek Jarosław Rzepa spotkał się łącznie z kilkudziesięcioma beneficjentami. Najpierw z tymi, który skorzystają ze środków z poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

We wtorek podpisano 10 umów z przedsiębiorcami. To projekty, których łączna wartość sięga sumy ok. 4 mln zł, przy wsparciu ze środków PROW na poziomie ponad 1,8 mln zł. Fundusze trafią do lokalnych stowarzyszeń, samorządów i przedsiębiorców Pomorza Zachodniego. Wspomogą różnorodne działania, m.in. kreowanie miejsc pracy, modernizację przestrzeni publicznej czy tworzenie miejsc, w których mieszkańcy znajdą pomoc itp.

Stowarzyszenie Nasz Dziwnów postawi na aktywną formę spędzania wolnego czasu w nowoutworzonych siłowniach pod chmurką i placu zabaw w Międzywodziu.- W październiku tego roku chcemy przeprowadzić niezbędne prace – zapowiadają przedstawiciele stowarzyszenia.

W Domysłowie Spółka Carpe Diem utworzy niepubliczne centrum psychologiczno-terapeutyczne. – Będzie to ośrodek, który będzie pomagał ludziom w każdym wieku, chcemy pomagać także małżeństwom. Będziemy wychodzić także z propozycją dla osób, które będą mogły odbywać terapię  z możliwością pobytu – wyjaśniała Katarzyna Przyjemska. Zatrudnienie znajdą tam psychologowie, psychiatrzy, terapeuci i pracownicy administracyjni.

Ośrodek Kultury w Wolinie natomiast zostanie wyremontowany i doposażony, co pozwoli na prowadzenie w nim różnego rodzaju zajęć kulturalnych – Stworzymy salę dydaktyczną z zapleczem kuchenny, aby uatrakcyjnić ofertę naszego ośrodka – stwierdziła dyrektor Joanna Kulikow.

Spośród podpisanych we wtorek umów, część dotyczy wsparcia przedsiębiorców. I tak Spółka Wyroby Granitowe  Wołczyk z Kamienia Pomorskiego kupi nowoczesną maszynę do obróbki kamienia, która poprawi warunki pracy i wpłynie na wydajność firmy. Zatrudnienie znajdą tam dodatkowe dwie osoby.

Urząd Marszałkowski