Strażak, za nim pielęgniarka, robotnik wykwalifikowany, górnik i profesor uniwersytetu tak przedstawia się pierwsza piątka zawodów które poważamy najbardziej. Ranking został przeprowadzony na zlecenie CBOSu. Co ciekawe na drugim końcu szali znaleźli się tj. profesji cieszących się małym poważaniem znaleźli się działacze partii politycznych, księża, posłowie ministrowie oraz radni gminni.

W sondażu zapytano, jakim poważaniem badani darzą poszczególne zawody i funkcje. W raporcie podsumowującym ankietę zwrócono uwagę, że na czele rankingu znalazły się zawody, które cechuje wysoka użyteczność społeczna: strażak (94 proc. dużego poważania społecznego) i pielęgniarka (89 proc. deklaracji dużego szacunku). Obie profesje są też związane bezpośrednio z niesieniem pomocy innym, a stosunek do nich jest równie pozytywny wśród wszystkich badanych grup, niezależnie od wieku i wykształcenia.