Na terenie gminy Golczewo powstała kolejna świetlica wiejska! Przebudowa budynku po byłej hydroforni w miejscowości Kłodzino oficjalnie się zakończyła. W związku z powyższym Burmistrz Golczewa, Maciej Zieliński serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Golczewo na oficjalne przekazanie obiektu, które odbędzie się dnia 21 lutego br. o godzinie 15:00 w Kłodzinie.

Zadanie obejmowało przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlice wiejską, w ramach którego wykonano roboty budowlane polegające na dobudowaniu części socjalno-sanitarnej, wymianie poszycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu przyłącza wodociągowego, posadzki, elewacji, instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej oraz doposażono kuchnię w zastawę stołową, kuchenkę elektryczną i zmywarkę a salę świetlicową w stoły. Wykonawcą robót budowlanych był Z.H.U. Makres Piotr Makuch przy współpracy z podwykonawcą Easy Home Irena Makuch.

Dzięki gruntownej modernizacji obiektu mieszkańcy sołectwa zyskali piękne miejsce do spotkań integracyjnych oraz do realizacji różnorodnych działań kulturalno – społecznych. Zadanie pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino” zostało dofinansowane w ramach priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, na lata 2014 – 2020. Wartość unijnego dofinansowania wyniosła 200 tys. zł, co stanowiło ok. 80 % kosztów całkowitych zadania.

UM w Golczewie