Blisko 30 mln złotych – tyle w latach 2021 – 2024 zamierza wydać na modernizacje oraz inwestycje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wolinie. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, przy jednomyślnym poparciu, radni zdecydowali się zatwierdzić plan przedstawiony przez Prezesa Adama Celińskiego. Co warte podkreślenia, w planie nie ujęto inwestycji, które w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uzyskały w grudniu 100% zewnętrzne dofinansowanie – chodzi o budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dargobądz i Wisełka oraz sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w miejscowości Kołczewo. Łącznie więc kwota inwestycji może wzrosnąć do ponad 37 mln złotych!

Plan został podzielony na dwa elementy – modernizacyjny, który w latach 2021 – 2024 opiewa na kwotę ponad 2,6 mln złotych oraz inwestycyjny. Tutaj zaplanowano zadania na ponad 26 mln złotych!

Zadania Inwestycyjne

Zadania Modernizacyjne

Co warte podkreślenia, w planie nie ujęto inwestycji, które w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uzyskały w grudniu 100% zewnętrzne dofinansowanie – chodzi o budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dargobądz i Wisełka oraz sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w miejscowości Kołczewo. Łącznie więc kwota inwestycji może wzrosnąć do ponad 37 mln złotych!