Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej zabrał głos w sprawie powrotu uczniów do szkół. Maciej Kopeć w wywiadzie zdradził szczegóły rozporządzenia, które wkrótce zostanie wydane w tej sprawie.

Rozporządzenie, które zostanie wydane, ono będzie mówiło o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowania szkół do 26 czerwca, do końca zajęć dydaktycznych – powiedział w WP wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Rozporządzenie cały czas nie zostało wydane, więc ciągle nie jest to potwierdzona informacja.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, ministerstwo będzie rekomendować lekcje zdalne. Plan resortu jest taki, żeby uczniowie, którzy potrzebują osobistego spotkania z nauczycielem, mieli taką możliwość – zgodnie z aktualnym reżimem sanitarnym. Od poniedziałku z takich konsultacji w szkołach mają korzystać ósmoklasiści i maturzyści, a od 1 czerwca – pozostali uczniowie.

W ciągu kilku dni mają się pojawić wytyczne ministerstwa zdrowia dotyczące przeprowadzenia egzaminów kończących szkołę podstawową i tych, którzy będą zdawać maturę. Od 25 maja zajęcia w najmłodszych klasach podstawówek i konsultacje dla maturzystów i 8-klasistów. Zgodnie z przekazanymi przez Mateusza Morawieckiego informacjami, od 25 maja w klasach 1-3 szkół podstawowych uruchomione zostaną zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne. Jak jednak zapewnił szef rządu, to rodzice decydować będą o tym, czy posłać dziecko do szkoły – a jeśli się na to nie zdecydują, będą nadal otrzymywać zasiłek opiekuńczy.

Utrzymujemy możliwość otrzymania od państwa zasiłku opiekuńczego – taką, jaka jest do tej pory: (…) dla tych z państwa, którzy się tego (posłania dziecka do szkoły) obawiają lub wolą, żeby pociechy pozostały w domu, jest dowolność. Ale też prosimy samorządowców, dyrekcje szkół, żeby w podobnym cyklu, jak to się działo w przedszkolach, uruchomili taką możliwość (posłania dziecka do szkoły) dla tych osób, które muszą wrócić do pracy” – mówił premier.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podkreślił natomiast, że „oprócz opieki nad tymi dziećmi nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego zaoferują także jakąś formę zajęć dydaktycznych”.

PAP