Pierwszy tydzień szkoły za nami. Dla wielu uczniów trudny okres. Część z Was już dziś zastanawia się, kiedy znowu będzie można odpocząć od nauki. Sprawdziliśmy, więc kiedy przypadają dni wolne, świątecznie przerwy w nauce i ferie.

• 14 października 2020 (środa) – Dzień Nauczyciela

• 1 listopada 2020 (niedziela) – Wszystkich Świętych

• 11 listopada 2020 (środa) – Narodowe Święto Niepodległości

• 23 grudnia 2020 (środa) – 1 stycznia 2021 (piątek) – zimowa przerwa świąteczna

• 6 stycznia 2021 (środa) – Święto Trzech Króli

• 18 – 31 stycznia 2021 – ferie zimowe w woj. zachodniopomorskim

• 29 stycznia 2021 (piątek) – Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

• 1-6 kwietnia 2021 – wiosenna przerwa świąteczna

• 30 kwietnia 2021 (piątek) – Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

• 1 maja 2021 (sobota) – Międzynarodowe Święto Pracy

• 3 maja 2021 (poniedziałek) – Święto Konstytucji 3 Maja

• 3 czerwca 2021 (czwartek) – Boże Ciało

• 25 czerwca 2021 – koniec roku szkolnego.

EGZAMINY:

• Egzamin ósmoklasisty: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
• Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym: 
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
• Egzamin maturalny: 
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
• Egzamin zawodowy: 
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
• Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: 
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.