Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Ko-bitka” z Ładzina postanowiły na forum naszego regionu zaprezentować swoje możliwości i umiejętności w Turnieju „SIŁA JEST KOBIETĄ”. Zmagania odbyły się 5 września br., w miejscowości Różańsko.

Gratulacje i podziękowania, podczas uroczystego spotkania złożyła burmistrz Ewa Grzybowska i Radna Karolina Cackowska. Było to pierwsze, ale nie ostatnie takie podziękowanie, ponieważ Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Domysłowie również brały aktywny udział w Turnieju i zostaną uhonorowane w kolejnym terminie.

Przy okazji piątkowego spotkania pojawiła się kwestia dodatkowej przestrzeni dla Pań z KGW. Burmistrz Wolina, Dyrektor Agnieszka Peplińska-Kot i Sekretarz Ewa Deląg zadeklarowały gotowość wygospodarowania takiego miejsca w gminnym budynku, gdzie obecnie mieści się Sala Sołecka i Filia Biblioteki Publicznej Gminy Wolin. Jeśli warunki techniczne pozwolą, to niebawem powstanie takie miejsce.

Lista uhonorowanych Pań z KGW „Ko-bitka”:
Katarzyna Twarogiel
Renata Hengielska
Bożena Gabryszak
Magdalena Jachyra
Alicja Ryfa