Macie już kolekcję ogrodowych krasnali? Wciąż pozostaje Wam sporo wolnej przestrzeni w ogrodzie? Chcielibyście czegoś więcej? Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawid Opas podaje do publicznej wiadomości, że czwartek (28.03) odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości w Bałtyckim Parku Miniatur we Wrzosowie. Będą to w głównej mierze… olbrzymie makiety dinozaurów!

Ceny licytowanych przedmiotów wahają się od kilkuset złotych, do nawet kilkudziesięciu tysięcy. Za makietę ogromnego tyranozaura trzeba zapłacić nawet 45 tys. złotych. Na kilka tysięcy złotych tańszy (37,5 tys. zł) komornik wycenił ogromnego dilodoka. Na miejscu będzie można kupić trampoliny, kolejkę szynową a nawet park linowy.

1 kolejka szynowa wąskotorowa statek piracki, rokprod. 2005 1 [szt.] 20 000,00 15 000,00
2 makieta dinozaur na kamieniu 1 [szt.] 5 000,00 3 750,00
3 makieta dinozaura Akanostega 1 [szt.] 5 000,00 3 750,00
4 makieta dinozaura Dimetrodona 2 [szt.] 5 000,00 3 750,00
5 makieta dinozaura Diplodoka 1 [szt.] 50 000,00 37 500,00
6 makieta dinozaura Iguanodona 1 [szt.] 25 000,00 18 750,00
7 makieta dinozaura Kompsognata 2 [szt.] 5 000,00 3 750,00
8 makieta dinozaura Parazaurolofa 1 [szt.] 10 000,00 7 500,00
9 makieta dinozaura Stegozaura 1 [szt.] 15 000,00 11 250,00
10 makieta dinozaura Styrakozaura 1 [szt.] 10 000,00 7 500,00
11 makieta dinozaura Tanystrofa 2 [szt.] 5 000,00 3 750,00
12 makieta dinozaura Triceratopsa 1 [szt.] 30 000,00 22 500,00
13 makieta dinozaura Tyranozaura 1 [szt.] 60 000,00 45 000,00
14 makieta paszcza dinozaura 1 [szt.] 3 000,00 2 250,00
15 obrzeże trawnikowe 6 x 20 x 100 – szare 234sztuk 1 [szt.] 1 170,00 877,50
16 park linowy siatkowy Tarzania dwunastosłupowy,rok prod. 2005 1 [szt.] 20 000,00 15 000,00
17 park linowy siatkowy Tarzania dziesięciosłupowy,rok prod. 2005 1 [szt.] 20 000,00 15 000,00
18 polbruk 6 x 10 x 20 czerwony – 54 m2 54 m2 1 350,00 1 012,50
19 polbruk 6 x 10 x 20 szary – 313,20 m2 313,20 m2 6 264,00 4 698,00
20 trampolina euro-bungy – czterostanowiskowa przenośna,rok prod. 2005 1 [szt.] 25 000,00 18 750,00
21 zadaszona wiata drewniana 1 [szt.] 4 000,00 3 000,00
22 Drewniane ławy połączone ze stołami 14 [szt.] 300,00 225,00

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.