15 listopada członkowie UTW, dzieci z ŚOW TPD i  Wolontariusze zorganizowali spotkanie podsumowująco –  integracyjne z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Była to okazja do prezentacji  20 – pieśni w śpiewniku „Ode wsi do miasta”. Utwory zostały zebrane spośród członków zespołu, są autorskie, spisane  dzięki warsztatom informatycznym i muzycznym dla seniorów i dzieci ze ŚOW  TPD w Golczewie. 

Wyszukiwane  informacje na portalach społecznościowych  o lokalnej tradycji, historii, pomogło uzupełnić  i dopracować śpiewnik pt. „Ode wsi do miasta”, który po raz pierwszy został opracowany  w 2012 roku. Organizatorem spotkania integracyjnego i międzypokoleniowego jest Zespół śpiewaczy „Maliny”, członkowie UTW, zaangażowana karda ŚOW TPD w Golczewie, trenerzy:  informatyk i wokalny oraz wolontariusze.

Powstałe śpiewniki będą  służyły przy organizacji cyklicznych wydarzeń statutowych UTW,  na zajęciach w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD w Golczewie, oraz  przeznaczone dla lokalnej społeczności, prezentacji multimedialnej wypracowanych efektów podczas integracji środowiska w świetlicach wiejskich.

Zebrane teksty,  śpiewane przez Zespół Śpiewaczy „Maliny”, dzieci (często wnuczęta)  przebywające w Świetlicy TPD pozwalają ocalić od zapomnienia obrzędy, zwyczaje i  pieśni związane ze Świętem Odzyskania Niepodległości, a także przedstawiające lokalny patriotyzm. Efektami działania są aktywne postawy obywatelskie najmłodszych i najstarszych mieszkańców Gminy.

Zakupione w projekcie pomoce  zostały wykorzystane przy realizacji projektu a także będą służyły w przyszłości, przy organizacji spotkań jako promocja dobrych praktyk. Wydanie publikacji  uchroni od zapomnienia cząstkę muzycznego świadectwa ludowej i narodowej kultury. Wszystko to, mogło się zdarzyć  dzięki pozyskanym środkom z Programu Społecznik na lata 2019 – 2021 – Program Marszałkowski.  Tytuł projektu: ”Kawiarenka międzypokoleniowa” Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie.

Opracowanie i foto
Janina Kołodzińska – prezes UTW w Golczewie