Planowany w Polsce system kaucyjny oprócz butelek z tworzywa sztucznego może objąć także inne opakowania po napojach, np. szklane czy aluminiowe. Przepisy powinny być uchwalone w drugiej połowie 2020 r.

Zgodnie z unijnymi regulacjami do końca 2025 r. poziom zbiórki i recyklingu opakowań plastikowych po napojach ma wynieść 77 proc., a do 2029 r. – 90 proc. Eksperci podkreślają, że kraje, w których został on wdrożony, odnotowują wzrost poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych, poprawę jakości surowca czy większą świadomość środowiskową społeczeństwa.

Obowiązujące teraz systemy kaucyjne w krajach UE obejmują zazwyczaj opakowania po napojach. Stąd planowany w Polsce system oprócz butelek z tworzywa sztucznego może objąć zbieranie także innych opakowań po napojach, np. butelek szklanych lub puszek aluminiowych. System ten ma objąć jak najwięcej rodzajów opakowań.