117 absolwentów przystąpiło w tym roku do egzaminu maturalnego. Ilu z nich zdało? W której szkole odnotowano najwyższe, a w której najgorsze wyniki? Średnia zdawalność dla naszego województwa wyniosła 76% – w szkołach naszego powiatu było o wiele gorzej. 

 

Powyższa tabela przedstawia wyniki matur w powiecie po pierwszej sesji. Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie kamieńskiego Liceum Ogólnokształcącego – 86,36%, najgorsze ZSP w Benicach, bo zaledwie 15%! Do egzaminu poprawkowego dopuszczono 26 osób. Ostateczne wyniki przedstawia tabela poniżej.