20160211_101409

Państwowa Inspekcja Sanitarna w okresie ferii zimowych, oprócz kontroli sanitarnych wypoczynku zimowego, prowadzi także pożyteczną akcję edukacji dzieci i młodzieży.

W dniu 11 lutego 2016r. w Domu Wczasów Dziecięcych, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim Antonina Kawecka w ramach bezpiecznych ferii, przeprowadziła zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą z obozu sportowego Miejskiego Klubu Sportowego „Victoria Świebodzice”.

Dzieci do lat 12 (8 osób) uczestniczyły w zajęciach poświęconych profilaktyce grypy. Podczas zajęć wykorzystano wiersz „Karolina” Hanny Łochockiej. Omówiono obraz kliniczny i powikłania pogrypowe, jak również metody zapobiegania, w tym zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie profilaktyki grypy. Wiedza dzieci z zakresu grypy i jej profilaktyki jest zadowalająca.

Z młodzieżą w wieku od 13 do 16 lat został zreferowany temat o dopalaczach – nowych narkotykach. Na wstępnie młodzież – 21 osób – rozwiązała krzyżówkę z hasłem „Biorąc nie jesteś sobą”. Następnie omówiono niepożądane działanie dopalaczy oraz ryzykowne zachowania młodzieży. Przekazano materiały edukacyjne- ulotki o dopalaczach. Przeprowadzone zajęcia wykazały duże zainteresowanie młodzieży i chęć pogłębiania tej wiedzy.

żródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim