W związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa od przyszłej niedzieli wprowadzamy do odwołania dodatkowe Msze św. niedzielne w Katedrze o godz. 7.00 i o godz. 17.00. Równocześnie zawieszamy wszystkie Msze św. w kościele św. Mikołaja. Intencje mszalne niedzielne z kościoła św. Mikołaja będą odprawione w katedrze o 17.00. Intencje z dni powszednich przeniesione będą na inne dni do katedry czytamy na stronie kamieńskiej Parafii.

Osoby starsze , chore, łatwo zapadające na schorzenia górnych dróg oddechowych z obniżoną odpornością są zwolnione z uczestnictwa w Mszy św. we wspólnocie, a powinny uczestniczyć w modlitwie za pomocą transmisji telewizyjnej. Usprawiedliwione są tez osoby bojące się zachorowania ale i one mają obowiązek uczestnictwa w Mszy św. za pośrednictwem telewizji.

Katedra będzie otwarta przez cały dzień, a od zakończenia Mszy św. porannej do Mszy św. wieczornej w kaplicy brzozdowieckiej zostanie wystawiony Najśw. Sakrament. Zostaje odwołana Droga Krzyżowa dla dzieci i dorosłych, którą można odmówić indywidualnie w czasie przez siebie wybranym. Zostaną przygotowane i wydrukowane teksty do indywidualnych rozważań.

Komunię św. przyjmujemy na rękę , jedną dłonią przyjmujemy ,a drugą sami wkładamy do swoich ust. Ofiary przygotowane do złożenia na tacę prosimy o wrzucenie do skarbon rozmieszczonych w katedrze.

Parafia Rzymsko – Katolicka
pw. Św. Ottona w Kamieniu Pomorskim