Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim przyjęła przyszłoroczny budżet zaproponowany przez Burmistrz Stanisława Kuryłło. Dokument, który uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej poparło 8 radnych. Przeciw jego przyjęciu byli członkowie klubu Ziemi Kamieńskiej. Łącznie samorząd w przyszłym roku wydatkuje blisko 73,5 mln złotych na różnego rodzaju działania oraz inwestycje. 

Budżet na rok przyszły jest trudny i wymagający ze względu na sytuację w której się znaleźliśmy. Dziś jego przygotowanie przez różne nałożone na nas obowiązki, podwyżki czy wydatki było trudne. Mimo to, z mojego punktu widzenia jest on historyczny i bardzo ambitnyzaznaczył Stanisław Kuryłło. 

Samorządowiec podkreślił, że gmina będzie starała się go realizować tak, aby w najmniejszym stopniu dotknął on portfeli mieszkańców. Z tego też tytułu w tym roku nie zdecydowano się na podwyżkę podatków.

Odmienną kwestią będzie gospodarka odpadami i podwyżka która będzie musiała być wprowadzona. Nie jest to efekt naszych działań, ale dodatkowych opłat, które narzucone z góry będziemy musieli ponosić niezależnie od decyzji gminyprzekonywał Stanisław Kuryłło. 

W trakcie sesji Burmistrz ogłosił założenia projektu Kamień 2021 – 2022 obejmujące szereg różnych inwestycji, które już uzyskały bezpośrednie dofinasowanie i będą realizowane w najbliższym czasie, bądź w połowie przyszłego roku. 

Nastawiamy się na przebudowę miasta i gminy pod kątem turystycznym i gospodarczym, z uwagi na pandemię realizacja przesunęła się w czasie ale nie byłaby możliwa bez odpowiedniego przygotowania. Pozyskujemy środki unijne, krajowe, szukamy montaży finansowych, partnerstw aby ten poziom dofinansowania był jak największypodkreślał Burmistrz.

Jakie zadania są lub będą w najbliższym czasie realizowane? Burmistrz zaprezentował listę najważniejszych pozycji: 

– Przebudowa ulic Dworcowej, Zdrojowej i Jedności Narodowej3,7 mln złotych, wkład własny 1 mln złotych
Przebudowa Portu Rybackiego wraz z ulicą Wilków Morskich15 mln złotych, wkład własny nie jest wymagany gdyż dofinansowanie obejmuje 100%
– W partnerstwie z Urzędem Morskim planowana jest przebudowa cześć mola wraz z nabrzeżem do elewatora. Gmina czeka na decyzję odnośnie możliwości otrzymania środków na drugi etap – bulwary wraz z centrum usług rekreacyjno – gastronomicznym – 6,5 mln złotych
Rekonstrukcja parteru kurii dziekana – 3,3 mln złotych, wkład własny 1,2 mln złotych
Przebudowa ulic Gryfitów i Piastowej – 1,7 mln złotych,
Przebudowa ulic Basztowej, Strzeleckiej, Plac Katedralny – 5,2 mln złotych, gmina oczekuje na decyzję dotyczącą dofinasowania.
Budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Wolińskiej – 8 mln zł, wkład własny 2,4 mln zł.
Budowa kompostowni – 6,8 mln złotych
Plan rozwoju sieci wodociągowej, kanalizacji i oczyszczalni we Wrzosowie – 7 mln złotych
Przebudowa terenu po dzikiej plaży – 2,5 mln złotych, dofinansowanie 30% (gmina ma złożyć wniosek)
Dofinansowanie remontu murów obronnych, dachu Szkoły Podstawowej nr 1, ulic Kościuszki, Pocztowej i Plac Wolności – 8,2 mln złotych (Wniosek o dofinansowanie zadań złożony 21 grudnia)
Przebudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Topolowej, Kombatantów oraz Trzebieszewa i Jarszewa

Łącznie chodzi o inwestycje na poziomie 62 mln złotych, na które samorząd aplikuje bądź już otrzymał dofinansowanie. To szacowane jest na poziomie ponad 50 mln złotych i realizowane w latach 2021 – 2022.

Dziękuję za przyjęcie radnym Nasza Gmina Nasz Powiat, Łączy Nas Kamień Radnej Annie Kowalskiej, Radnemu Michałowi Sadowskiego budżetu na rok 2021, ale także dziękuję wszystkim którzy ten budżet przygotowywali Pani Skarbnik. Budżet to nie jest łatwy dokument, to najważniejsza uchwała, która dotyczy funkcjonowania Urzędu i jednostek. Uchwała, która determinuje rozwój gminy, a także pozwala realizować politykę gminną, która jest ustalona w strategii rozwoju. W przyjętym budżecie mamy zapisanych szereg zadań i dołożymy wszelkich starań, aby ten budżet pozytywnie zrealizować z korzyścią dla naszych mieszkańców. Mamy w sobie sporo pokory, bo za nami bardzo trudny rok, w kolejnym budżecie musieliśmy także uwzględnić nie tylko środki na rozwój gminy, ale i na walkę z pandemiąmówi Burmistrz Stanisław Kuryłło.