103 osoby wzięły udział w prowadzonym przez Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego badaniu ankietowym dotyczącym zapotrzebowania na społeczne budownictwo czynszowe. Chodzi o inwestycje, która miałaby powstać przy ulicy Szczecińskiej na terenie po byłym przedszkolu. W trakcie dzisiejszej sesji radni zgodzili się na przekazanie spółce działki dając zielone światło do aplikowania o środki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Środki na inwestycję mają pochodzić z Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest współinicjatorem programu rządowego (finansowanie zwrotne SBC). Od 2015 r. wspiera budownictwo społeczne w szerszej skali niż produkty komercyjne. Preferencyjne warunki finansowania pozwoliły na reaktywację budownictwa mieszkaniowego na wynajem o umiarkowanych czynszach. Nowy program rządowy pomaga w realizacji polityki miejskiej i programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz przyczynia się do stopniowego zaspokojenia popytu na mieszkania w tym segmencie rynku.

Po ilości ankiet widzimy, że zainteresowanie jest naprawdę bardzo duże. O tej inwestycji mówi się dość dużo na terenie miasta i nie tylko. Nie ma oczywiście pewności, że my te środki otrzymamy, ale żeby o nie aplikować, musimy wskazać lokalizację stąd potrzeba przekazania działki – przekonywał w trakcie sesji Burmistrz.

KTBS po ostatniej sesji zaproponował dwie lokalizację – pierwsza to doskonale zlokalizowany i niewykorzystany teren po byłym przedszkolu, druga zgodnie z wolą części radnych dotyczyła działki na Osiedlu Chopina przy ulicy Witolda Lutosławskiego. Z badań ankietowych przedstawionych na sesji wynika, że za pierwszą z propozycji głosowało 77% ankietowanych.

Czasu mamy bardzo mało, bo aby ubiegać się o środki do 30 września 2020 roku wszystkie dokumenty łącznie z analizą muszą zostać złożone do Banku Gospodarstwa Krajowego. Ta inwetycja jest oczekiwana przede wszystkich przez ludzi młodych, w tym małżeństwa, których w badaniu ankietowym było bardzo dużo – podkreślał Burmistrz.

Decyzja radnych otwiera KTBS drogę do aplikowanie o środki na budowę. Oferta ma być skierowana dla rodzin, które nie mogą otrzymać mieszkania komunalnego, ale jednocześnie nie mają zdolności, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny w banku. Celem programu jest poprawa dostępności mieszkań dla osób o dochodach utrudniających samodzielne zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. System dopłat do czynszu planowany jest w okresie pierwszych 15 lat wynajmu mieszkania, a jego wysokość będzie zależeć od kryterium dochodowego w rodzinie.

Za projektem głosowało ośmiu radnych: Jacek Golusda, Monika Kochanowicz, Monika Kosińska, Anna Kowalska, Michał Moskiewicz, Bogusław Rużewicz, Michał Sadowski, Kazimiera Szymańska. Od głosu wstrzymali się: Jadwiga Cuber, Jacek Socha, Bogdan Klamborowski. Przeciw byli: Bożena Muńdziakiewicz oraz Barbara Majcher.