Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim dała zielone światło do przeprowadzenia przebudowy ulic Jedności Narodowej, Dworcowej oraz Zdrojowej. W trakcie ostatnie, pierwszej w historii Kamienia Pomorskiego zdalnej sesji, radni jednomyślnie zdecydowali o wprowadzenia do budżetu środków z dofinansowania w ramach Fundusz Dróg Samorządowych.

Zgodnie z harmonogramem prac, modernizację rozłożono na okres 2 lat. Całość prac ma zakończyć się najpóźniej we wrześniu 2021 roku. Inwestycja znalazła się wśród 69 pozycji, które trafiły na listę Wojewody Zachodniopomorskiego. Gminie udało się uzyskać 60% środków, tj. 2,7 mln złotych przy wkładzie własnym 1,8 mln.