Koniec sądowej batalii pomiędzy Gminą Wolin, a byłą dyrektor nieistniejącego już Ośrodka Kultury Gminy Wolin Joanną Kulikow. Na mocy porozumienia zawartego przez Sądem Pracy, bez dalszej, niepotrzebnej eskalacji konfliktu strony postanowiły dojść do ugody. 

Na mocy zawartego porozumienia, Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji wycofało wręczone w połowie ub. roku wypowiedzenie umowy o pracę z winy Joanny Kulikow. W zamian za to, rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron oraz wypracowane w drodze porozumienia świadczenie finansowe (niższe od wnioskowanego przez byłą dyrektor) Joanna Kulikow zgodziła się, na cofnięcie swojej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Niezależnie od końcowego wyniku, sprawy sądowe zawsze angażują zasoby i są bardzo czasochłonne. Udało się tego uniknąć, wyjaśnić wątpliwości i zgodnie zakończyć spór ugodą. Jest to zdecydowana korzyść dla obu stron – mówi Ewa Deląg, Sekretarz Gminy Wolin.