Jest przetarg na modernizację ulicy Dworcowej, Jedności Narodowej i Zdrojowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do skrzyżowania z ul. Dziwnowską. Inwestycja ma pochłonąć łącznie 4,5 mln złotych z czego 2,7 mln zł to dofinansowanie.

Zgodnie z harmonogramem prac, modernizację rozłożono na okres 2 lat. Całość prac ma zakończyć się najpóźniej we wrześniu 2021 roku. Inwestycja znalazła się wśród 69 pozycji, które trafiły na listę Wojewody Zachodnioporskiego. Gminie udało się uzyskać 60% środków, tj. 2,7 mln złotych przy wkładzie własnym 1,8 mln.

Zadanie obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz modernizację infrastruktury technicznej (rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego, budowa zapasowej kanalizacji kablowej).