Gmina Wolin ogłosiła przetarg na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wolinie. Inwestycja na którą samorządowi udało się uzyskać 1,5 mln złotych dofinansowania ma zakończyć się 30 listopada 2021 roku. 

Zakres zadania obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji, wykonanie prac przygotowawczych i pomocniczych, zagospodarowanie terenu budowy, doprowadzenia niezbędnych mediów, wykonanie robót budowlanych. Budowa nowego PSZOKu ma zakończyć się 31 listopada 2021 roku.