Nadinsp. Tomasz Trawiński został dziś powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie. Uroczyste powołanie odbyło się z udziałem posłów Artura Szałabawki i Michała Jacha, I zastępcy komendanta głównego policji nadinsp. Mariusza Augustyniaka, wicewojewody zachodniopomorskiego Marka Subocza, szefów służb, inspekcji i policjantów.

– Jestem przekonany, że doskonale podoła Pan wyzwaniom i zadaniom stawianym szefowi policji w województwie zachodniopomorskim – powiedział wicewojewoda Marek Subocz. Wicewojewoda pogratulował nowemu komendantowi i przekazał gratulacje od wojewody Tomasza Hinca.

Nadinsp. Tomasz Trawiński rozpoczął służbę w policji 1 grudnia 1991 r. Przez kolejne lata zdobywał doświadczenie zawodowe na licznych stanowiskach wykonawczych, a następnie kierowniczych. W lutym 2006 r. został powołany na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego policji w Poznaniu, a w lipcu 2006 r. na stanowisko I zastępcy tej jednostki. W październiku 2010 r. awansował na stanowisko komendanta powiatowego policji w Rawiczu. 16 kwietnia 2012 r. wszedł w skład ścisłego kierownictwa województwa kujawsko-pomorskiego i objął stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy. 17 marca 2013 r. awansował na stanowisko I zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w tej jednostce.

10 lutego 2016 r. został komendantem wojewódzkim policji w Poznaniu. 23 sierpnia 2016 r. został mianowany został na stopień nadinspektora polskiej Policji, a w 2 września 2016 r. odebrał nominację generalską z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Od 23 maja 2017 roku piastował stanowisko komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu.

Nadinsp. Tomasz Trawiński z wykształcenia jest magistrem prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na kierunku prawo i administracja w zakresie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Ukończył też studium podyplomowe z zarządzania jakością w administracji publicznej na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Akademię Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku organizacja systemu obronnego i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej.

Wielokrotnie wyróżniony medalami państwowymi i odznaczeniami resortowymi.

ZUW Szczecin